Inleveren kopij TIOS ’51 INFO

De kopij voor de volgende editie van TIOS ’51 INFO moet uiterlijk 22 april 2019 in het bezit zijn van de redactie (redactie@tios51.nl).