Contributie

De contributie bij tafeltennisvereniging TIOS ’51 bedraagt per jaar (lopend van 1 juni t/m 31 mei):

1.      € 192,=         voor alle spelende leden;

3.      € 150,=         voor 50+ recreanten;

4.      €   50,=         voor niet-spelende leden (donateurs, zij mogen eenmaal per maand vrij spelen en meedoen aan evenementen).

Aanvullend bedraagt de eigen bijdrage voor competitiespelers per competitie (is half jaar), voor 2023 zijn deze bedragen als volgt:

        €  28, =       voor competitie senioren NTTB; 

        €  18,50 =         voor competitie jeugd NTTB;

        €    5, =         voor competitie TTL.

De contributie dient voor een heel jaar, voorafgaande aan een nieuw verenigingsjaar te worden voldaan. Verlenging van het lidmaatschap geschiedt stilzwijgend. Opzegging dient uiterlijk een maand voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden. Ieder derde en volgend lid van een gezin (woonachtig op hetzelfde adres) ontvangt een korting van 50% (van het laagste contributiebedrag, deze korting geldt niet voor de competitietoeslag).

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en wordt samen met de contributie over het eerste jaar in rekening gebracht.

Voor leden met een laag inkomen zijn er twee mogelijke regelingen in Tilburg: MEEDOEN en de Stichting Leergeld. Voor informatie: Geert Rutjes, penningmeester TTV TIOS ’51, penningmeester@tios51.nl.

Tijdens het spelen van competitiewedstrijden en toernooien is het dragen van clubkleding (TIOS ‘51-shirt en zwarte broek of rok) verplicht. Shirts zijn verkrijgbaar bij de wedstrijdsecretaris senioren (Leon van Esch).

Bij TIOS ’51 is statutair vastgelegd dat leden die bij het begin van het verenigingsjaar (lopend van 1 juni tot en met 31 mei) 16 jaar of ouder zijn tot de categorie senioren behoren. Zij betalen de contributie die behoort bij de senioren. Dergelijke leden kunnen evenwel nog wel bij de jeugd competitie spelen. De NTTB hanteert namelijk een andere leeftijdsgrens voor competitiedeelname bij de jeugd 18 jaar. Leden die volgens de NTTB bij de jeugd kunnen spelen, krijgen bij TIOS ’51 de faciliteiten van jeugdleden.